Det ventes kull i slutten av februar med Nejmas Beyla og Langhalen Amadeus