Det ventes kull i slutten av februar med Nejmas Diva og Langhalen Amadeus