Det ventes kull i slutten av februar med Nejmas Denise og Langhalen Amadeus